56 lat na rynku

Kataster nieruchomości, bazy danych BDOT i GESUT

• konwersja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego • opracowanie baz danych GESUT i BDOT500 • modernizacja i odnowienie ewidencji gruntów i budynków • zakładanie ewidencji budynków i lokali • przekształcenie istniejącej ewidencji gruntów do postaci numerycznej • klasyfikacja gleboznawcza gruntów • przygotowywanie danych kat...

2018-07-10

Mapy do celów projektowych

• przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej • numeryczny model terenu 3D • mapy do opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego • bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu -GESUT- wg Instrukcji GUGiK  G-7 • geodezyjne opracowanie dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu do uzgodnienia przez Z...

2016-01-01

Dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna nieruchomości

• wznowienie granic, odtwarzanie położenia znaków granicznych, stabilizacja punktów granicznych w terenie • rozgraniczenia nieruchomości • mapy z projektem podziału nieruchomości • mapy do celów sądowych m. in. do zasiedzenia, zniesienia współwłasności • badania hipoteczne, odpisy z ksiąg wieczystych • wyrysy i wypisy z ewidencji grun...

2016-07-01

Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji:

• mapy do celów projektowych z numerycznym modelem terenu • numeryczne opracowanie dokumentacji projektowej • osnowy geodezyjne d/c realizacji inwestycji • tyczenie obiektów liniowych, dróg, obiektów mostowych i kubatorowych • obsługa geodezyjna prac budowlanych i montażowych • inwentaryzacja powykonawcza obiektów z kontrolą zgodności wyko...

2016-07-01

Usługi reprodukcyjne

  • plotowanie, rysunków rastrowych, wektorowych w formatach A4 - A0 • skanowanie monochromatyczne i kolorowe A4 - A0 • obróbka obrazów w zakresie poprawy jakości itp. • kalibracja map • kserowanie, montaż, powiększenia • odbitki ozalidowe • archiwizacja dokumentów - wg uzgodnień z klientem

2016-07-01