56 lat na rynku

Polski Kongres Drogowy

W dniach 28-29 kwietnia 2009r. w W-wie odbył się Polski Kongres Drogowy, w którym Uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, GDDKiA, firm projektowych, budowlanych i naszej Firmy. Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu była odpowiedź na pytanie: Jak przełamać bariery niemożności w budowie dróg w Polsce? W ramach warsztatów panelowych A.Siergiej (LEVEL P.G.-P.) przedstawił problemy pozyskiwania gruntów pod inwestycje na przykładzie obwodnicy Mińska Mazowieckiego.