56 lat na rynku

Prezes LEVEL P.G.-P. Renata Ługowska-członkiem Rady Konsultacyjnej

Uchwałą Rady Wydziału Geodezji i Krtografii Politechniki Warszawskiej z grudnia 2013r została powołana Rada Konsultacyjna Wydziału. W dniu 11 czerwca 2014r. Pani Dziekan Prof.zw.dr hab. Alina Maciejewska wręczyła powołania członkom RK WGiK.

Rada Konsultacyjna to doradczy organ społeczny, wspierający i promujący Wydział GiK.  W skład Rady wchodzą przedstawiciele administracji rządowej i samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji branżowych, środowisk nauki, biznesu i organizacji absolwentów.  Większość członków Rady Konsultacyjnej Wydziału GiK  to absolwenci PW,  a jednocześnie pracodawcy obecnych i przyszłych absolwenów Wydziału, których opinie powinny być bardzo pomocne dla Rady Wydziału.