56 lat na rynku

Dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna nieruchomości


• wznowienie granic, odtwarzanie położenia znaków granicznych, stabilizacja punktów granicznych w terenie
• rozgraniczenia nieruchomości
• mapy z projektem podziału nieruchomości
• mapy do celów sądowych m. in. do zasiedzenia, zniesienia współwłasności
• badania hipoteczne, odpisy z ksiąg wieczystych
• wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków
• wyceny nieruchomości
• monitoring cen i mapy wartości gruntów
• dokumentacja geodezyjna i kartograficzna do wniosku o wydanie decyzji ZRID lub decyzji o ustaleniu lokalizacji
• dokumentacja do ustanowienia „służebności przesyłu”
• dokumentacja z nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości
• dokumentacja do ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa dla nieruchomości nabytych decyzją Wojewody
• inne opracowania prawne niezbędne do uregulowania stanów prawnych nieruchomości