56 lat na rynku

Kataster nieruchomości, bazy danych BDOT i GESUT

• konwersja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego

• opracowanie baz danych GESUT i BDOT500

• modernizacja i odnowienie ewidencji gruntów i budynków
• zakładanie ewidencji budynków i lokali
• przekształcenie istniejącej ewidencji gruntów do postaci numerycznej
• klasyfikacja gleboznawcza gruntów
• przygotowywanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych do Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPiS)
• kontrole gospodarstw rolnych dla ARiMR
• kontrole wniosków o dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej z Unii Europejskiej (kontrole gospodarstw rolnych dla ARiMR)