56 lat na rynku

Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji:

• mapy do celów projektowych z numerycznym modelem terenu
• numeryczne opracowanie dokumentacji projektowej
• osnowy geodezyjne d/c realizacji inwestycji
• tyczenie obiektów liniowych, dróg, obiektów mostowych i kubatorowych
• obsługa geodezyjna prac budowlanych i montażowych
• inwentaryzacja powykonawcza obiektów z kontrolą zgodności wykonanych prac z danymi projektowanymi
• pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych wraz z ich interpretacją
• pomiary mas ziemnych