Oferta

Kataster nieruchomości, bazy danych BDOT i GESUT

 • konwersja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • opracowanie baz danych GESUT i BDOT500
 • modernizacja i odnowienie ewidencji gruntów i budynków
 • zakładanie ewidencji budynków i lokali
 • przekształcenie istniejącej ewidencji gruntów do postaci numerycznej
 • klasyfikacja gleboznawcza gruntów
 • przygotowywanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych do Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPiS)
 • kontrole gospodarstw rolnych dla ARiMR
 • kontrole wniosków o dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej z Unii Europejskiej (kontrole gospodarstw rolnych dla ARiMR)

Mapy do celów projektowych

 • przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej
 • numeryczny model terenu 3D
 • mapy do opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
 • bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu -GESUT- wg Instrukcji GUGiK  G-7
 • geodezyjne opracowanie dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu do uzgodnienia przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP)
 • mapy do celów projektowych dla dróg i linii kolejowych
 • mapy sytuacyjno - wysokościowe dla linii energetycznych, gazociągów przesyłowych
 • mapy terenów przemysłowych
 • mapy tematyczne
 • geodezyjna inwentaryzacja zieleni

Dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna nieruchomości

 • wznowienie granic, odtwarzanie położenia znaków granicznych, stabilizacja punktów granicznych w terenie
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • mapy z projektem podziału nieruchomości
 • mapy do celów sądowych m. in. do zasiedzenia, zniesienia współwłasności
 • badania hipoteczne, odpisy z ksiąg wieczystych
 • wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków
 • wyceny nieruchomości
 • monitoring cen i mapy wartości gruntów
 • dokumentacja geodezyjna i kartograficzna do wniosku o wydanie decyzji ZRID lub decyzji o ustaleniu lokalizacji
 • dokumentacja do ustanowienia „służebności przesyłu”
 • dokumentacja z nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości
 • dokumentacja do ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa dla nieruchomości nabytych decyzją Wojewody
 • inne opracowania prawne niezbędne do uregulowania stanów prawnych nieruchomości

Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji

 • mapy do celów projektowych z numerycznym modelem terenu
 • numeryczne opracowanie dokumentacji projektowej
 • osnowy geodezyjne d/c realizacji inwestycji
 • tyczenie obiektów liniowych, dróg, obiektów mostowych i kubatorowych
 • obsługa geodezyjna prac budowlanych i montażowych
 • inwentaryzacja powykonawcza obiektów z kontrolą zgodności wykonanych prac z danymi projektowanymi
 • pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych wraz z ich interpretacją
 • pomiary mas ziemnych

Usługi reprodukcyjne

 •  plotowanie, rysunków rastrowych, wektorowych w formatach A4 - A0
 • skanowanie monochromatyczne i kolorowe A4 - A0
 • obróbka obrazów w zakresie poprawy jakości itp.
 • kalibracja map
 • kserowanie, montaż, powiększenia
 • odbitki ozalidowe
 • archiwizacja dokumentów - według uzgodnień z klientem
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.